Budúci zamestnanci, ktorí ešte študujú, môžu byť pre firmy už dnes veľmi cenným prínosom. Existuje viacero platforiem, vďaka ktorým študenti pracujú na rôznych zadaniach z reálneho biznisu. A prichádzajú so zaujímavými riešeniami. Príkladom je iniciatíva Next-Gen, ktorá vznikla pred dvoma rokmi v rámci programu SAP University Alliances. Najzaujímavejšie študentské inovácie predstavili počas konferencie SAP Forum Slovensko na konci mája v Šamoríne.

Program Next-Gen prepája študentov a firmy. Povzbudzuje mladých ľudí, aby sa oboznamovali s novými technológiami a podporuje firmy v riešení komplexných problémov. Súčasťou návrhu riešenia problému je aj vytvorenie inovatívnych aplikácií či podpora vzniku startupov. „Dnešní mladí ľudia potrebujú zaujímavú a zmysluplnú prácu. Je obvyklé, že majú aj dve tri zamestnania. Nie preto, aby zarobili viac, ale preto, aby si naplnili viacero oblastí záujmu,“ povedal pre Simple Talent Stefan Weidner, vedúci SAP University Competence Center v nemeckom Magdeburgu.

Ako funguje iniciatíva Next-Gen

stefan_weidner_2017-4431Iniciatíva Next-Gen podporuje univerzity, aby zriadili takzvané Next-Gen Labs, v ktorých študenti pracujú na rôznych zadaniach od firiem, pričom využívajú technológie od SAP. Prichádzajú s nápadmi, ktoré potom aj implementujú. Firmy poskytujú dáta a financovanie.

Študenti pracujú na rôznych typoch projektov. Týkajú sa vzdelávania, výskumu a spolupráce na inováciách. Projekty dopĺňajú alebo úplne nahrádzajú univerzitné kurzy v rámci vzdelávania. Umožňujú študentom zažiť moderné technológie v reálnych situáciách. Výsledky projektov zároveň slúžia ako učebný materiál.

Najzaujímavejšie projekty

Weidner počas svojej prezentácie na SAP Forum upozornil napríklad na aplikáciu, ktorú študenti vytvorili na optimalizovanie zdieľania bicyklov v Spojených štátoch. Využili voľne dostupné údaje, ktoré navzájom poprepájali. Od severoamerických spoločností poskytujúcich službu „bike sharing“ zozbierali údaje o každej cyklostanici a o počte dostupných a používaných bicyklov. Zároveň využili predpovede počasia – údaje o teplote, vetre, daždi pre dané regióny. Vďaka prediktívnym algoritmom a strojovému učeniu dokázali odhadnúť predpokladaný počet potrebných bicyklov na každej cyklostanici v akomkoľvek čase a počasí. Zároveň identifikovali oblasti, v ktorých v určitých časoch chýbajú bicykle. Táto aplikácia má potenciál aj na širšie využitie, myslí si Weidner. Napríklad pri nainštalovaní senzorov na bicykle je možné získať real-time dáta, prípadne do algoritmov zahrnúť aj ďalšie údaje o plánovaných podujatiach a podobne.

Ďalším príkladom je analýza sentimentu príspevkov na sociálnej sieti Twitter počas vlaňajších prezidentských volieb v USA. Študent univerzity v Magdeburgu vytvoril aplikáciu, ktorá dokázala zbierať „tweety“ obsahujúce kľúčové slová „Trump“ a „Clinton“ v reálnom čase, očistiť ich, urobiť textovú analýzu, konsolidáciu a vizualizovať výsledky. Jednotlivým príspevkom priraďovala konkrétny sentiment – slabý pozitívny, slabý negatívny, silne negatívny a silný pozitívny pre oboch kandidátov úplne automaticky. Výsledné údaje boli transformované a agregované každú minútu. Na základe projektu bol vytvorený komplexný učebný materiál o súčasnom stave a výzvach analýzy sentimentu v reálnom čase. Výsledky predstavili autori aj na renomovanej vedeckej konferencii vo Švajčiarsku “Wirtschaftsinformatik 2017”.

2017_05_sapforum1  2017_05_sapforum2

Analýzy na podobnom princípe môžu využívať firmy napríklad pri uvedení produktových noviniek na trh.

Študenti v Next-Gen laboratóriách pracovali aj na zlepšení modulu predpovedajúceho pravdepodobnosť záplav. V rokoch 2002 a 2013 boli na rieke Labe veľké záplavy, ktoré spôsobili miliónové škody. Bolo nevyhnutné vypracovať novú počítačovú platformu, ktorá by vedela lepšie a rýchlejšie škálovať možnosť záplav a vyhodnocovať údaje z rieky. Do projektu boli zapojení počítačoví a dátoví vedci, matematici či experti na povodne.

Zapojené aj slovenské univerzity

Iniciatíva Next-Gen bola zriadená v roku 2015 v rámci celosvetového programu SAP University Alliances. V regióne EMEA je do SAP University Alliances zapojených vyše 1200 univerzít s vyše 240-tisíc študentmi. Zo Slovenska sú to Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a najnovšie aj Žilinská univerzita. Obsahom vzdelávania na našich univerzitách sú teoretické a praktické informácie o SAP riešeniach, ich vývoji, o modelovaní databáz pre analytické procesy, študenti sa oboznamujú s konkrétnymi prípadovými štúdiami a osvojujú si projektové myslenie.

red, 30.5.2017