Internet vecí (Internet of things – IoT) je medzi spotrebiteľmi dnes skôr „cool“ záležitosť, než by reálne prinášala hodnotu pre biznis. V sektore B2B (business-to-business) už ale internet vecí generuje merateľný prínos. Technologický gigant Cisco sa na telekonferencii podelil o niekoľko názorných príkladov, ktoré by vás mohli inšpirovať. Simple Talent bol pri tom.

Niektorí analytici odhadujú, že v najbližších piatich až desiatich rokoch sa pridaná hodnota IoT bude pohybovať v biliónoch dolárov. Podľa predpovedí analytickej spoločnosti IDC dosiahnu výdavky na IoT technológie 1,29 bilióna dolárov. „Manažérov firiem ale nezaujíma konkrétna technológia. Chcú vedieť, aká rýchla bude návratnosť investícií, ako sa znížia náklady na výrobu, ako sa zvýši produktivita a kvalita, ako zlepšia svoje rozhodovanie,“ vysvetľuje viceprezident spoločnosti Cisco Maciej Kranz.

Príklady využitia IoT v biznise

Podľa skúseností Macieja Kranza firmy v súčasnosti zavádzajú internet vecí najmä v oblastiach s rýchlou návratnosťou.

Prepojené procesy

Kranz odporúča, aby začali pripojením existujúcich zariadení k existujúcej zjednotenej sieti IP a upravili svoj obchodný proces. Napríklad spoločnosť Rockwell Automation prepojila montážne linky a prevádzku v 20 výrobných závodoch. Potom prepojila aj závody – nielen medzi sebou, ale aj s hlavnou podnikovou infraštruktúrou. Vďaka tomu skrátila svoj zásobovací cyklus zo 120 dní na 82, znížila počet zamietnutých dielcov o 50 percent a zvýšila včasné dodanie výrobkov z 80  na 98 percent.

Výrobcovi motoriek, firme Harley Davidson, trvalo dodanie výrobku bežne takmer 1,5 roka. Potom čo spoločnosť prepojila procesy a využila analytické modely, skrátila termín dodania z 18 mesiacov na neuveriteľných 14 dní.

Vzdialené procesy

Po pripojení zariadení k jednej sieti IP je ďalším logickým krokom pridanie možnosti vzdialeného monitorovania operácií, prevádzky alebo správy majetku. Toto je zďaleka najpopulárnejší prípad používania. Už ste niekedy čelili situácii, keď sa vaša baliaca linka náhle zastaví a dostanete bezpečnostné upozornenie, že jedny z mnohých dverí na stroji sú otvorené? Musíte poslať pracovníka do závodu, aby na linke skontroloval všetky dvere a našiel tie otvorené. Zavedenie IoT pre vzdialené operácie vám pomôže vyhnúť sa týmto nákladom.

Príkladom je startup Nimble Wireless, ktorého klient prevádzkuje 150 obchodov so zmrzlinami v Indii. Často ho trápili výpadky elektriny, ktoré v priebehu niekoľkých minút zničili zmrzlinu v mrazničkách a spôsobovali zdravotné riziko. Nimble vybavila mrazničky v predajniach snímačmi, ktoré upozorňovali prevádzkovateľa, ak sa teplota v mrazničkách zmenila o 1 alebo 2 stupne. Systém posielal upozornenia dovtedy, kým sa problém neodstránil. Navrhoval aj opatrenia, ako napríklad zatvorenie dverí na mrazničke alebo zapnutie generátora. Za 13 mesiacov od nasadenia tohto riešenia sa spoločnosti vrátili investície 5-násobne.

Prediktívna analýza a prediktívna údržba

Ďalším krokom je používanie prediktívnej analýzy na identifikáciu, pochopenie a okamžité prijatie najlepších krokov. Podľa Vernona Turnera z IDC je vo firmách analyzovaných menej ako jedno percento získaných údajov. Obrovské množstvo dát sa teda „vyhadzuje“ do koša a nevyužíva. Prediktívna analýza môže vašim zamestnancom pomôcť pochopiť, čo nastane a uľahčiť tak rozhodovanie o ďalších krokoch. Začať môžete jednoducho – rozpoznať opakujúce sa znaky a následne identifikovať výnimky.

Príklad využitia ponúka výrobca robotických strojov Fanuc. Spoločnosť nemala žiadnu informáciu o tom, ako jej roboty pracovali u klientov, až dokým nenastal problém. A výpadok stroja mohol stáť zákazníka až 20 000 dolárov za minútu. Fanuc chcel preto prísť s riešením, ako zabrániť poruche ešte predtým, ako nastane. Prepojenie priemyselných strojov umožnilo ich sledovanie na diaľku a proaktívne zisťovanie potenciálnych problémov. Pri akýchkoľvek výnimkách vo fungovaní sa automaticky spúšťajú upozornenia pre servisný personál Fanucu. Neplánované prestoje sa vďaka preventívnym zásahom dramaticky znížili.

Ďalším príkladom je globálna ťažobná spoločnosť Rio Tinto. Používa senzory na sledovanie stavu strojov a identifikáciu potrieb údržby predtým, než môže dôjsť k poruche – vždy, keď sa firme podarí vyvarovať sa prerušeniu prevádzky, ušetrí za deň 2 milióny dolárov.

Ako postupovať pri zavádzaní IoT

Podľa Kranza sa vo firmách najviac osvedčilo, ak pri zavádzaní IoT postupovali takto:

          Najprv identifikovali veľkú víziu, no začali s malým projektom

          Získali podporu manažmentu spoločnosti

          Pozbierali dostupné štatistiky a referenčné hodnoty z vášho odvetvia

          Vytvorili virtuálny tím

          Zostavili obchodný prípad, business case

          Vytvorili systém partnerov, ktorí pomáhali pri implementácii

Najčastejšie zlyhania pri zavádzaní internetu vecí vznikajú podľa Kranza vtedy, ak je IoT technológia odtrhnutá od potrieb biznisu; ak sa firmy sústredia na použité technológie a nie na údaje, ktoré chcú získať; či vtedy ak hľadajú riešenia na dnešné problémy a nie na tie budúce.

Priemyselné nasadenie internetu vecí už dnes prináša skutočný úžitok najmä v odvetviach logistiky, dopravy alebo v oblasti inteligentných miest. Ďalšie priemyselné odvetvia, akými sú zdravotníctvo, maloobchod alebo poľnohospodárstvo, sú v tesnom závese.

Pripravte zamestnancov na IoT

Štúdia Global Center for Digital Business Transformation upozorňuje, že firmy musia nielen transformovať svoje technológie, aby sa stali naozaj digitálnymi, ale aj svoju pracovnú silu. Analytici hovoria o tzv. digitálnej agilite v podnikaní, teda akejsi meta-schopnosti firiem pochopiť a reagovať na digitálne hrozby a príležitosti. Digitálna agilita stojí na troch pilieroch vo vzťahu k transformácii pracovnej sily:

1.       Hyper-poznanie: znalosť toho, čo sa deje vo firme medzi zamestnancami, na trhu a medzi konkurentmi. Napríklad poskytovateľ riešení Humanyze dodáva nástroje na snímanie a analýzu vzťahov na pracovisku. Umožňuje spoločnostiam kvantifikovať sociálne interakcie, ktoré boli predtým nemerateľné. Tieto informácie môžu byť využité pre zvýšenie tímovej práce, angažovanosť zamestnancov, zlepšenie procesov a plánovanie rastu.

2.       Informované rozhodovanie: vzťahuje sa na údaje a analýzy, ktoré umožnia pracovníkom na každej úrovni lepšie rozhodovať. Napríklad logistická spoločnosť UPS využíva nástroj “všadeprítomnej analytiky”, ktorý zamestnancom poskytuje nepretržitý prístup v reálnom čase k analýzam. Platforma pre tímovú spoluprácu Ranktab zase podporuje “kolektívne rozhodovanie” v organizáciách prostredníctvom skupinových prieskumov a ankiet.

3.       Rýchla exekúcia: napríklad spoločnosť Cisco využíva platformu na „inteligentné prideľovanie talentov“, ktorá podľa záznamov o kvalifikácii a zručnostiach zamestnancov odporučí zostavenie najefektívnejšieho tímu pre danú úlohu.

red, 16.5.2017