Udržať si kvalitných pracovníkov čo najdlhšie a ich produktivitu čo najvyššiu, je výzva. Ak máte problémy s retenciou, zamyslite sa nad nasledujúcimi číslami o retencii, ktoré zosumarizovala Eremedia. Môžu vás inšpirovať k dôležitým zmenám.

Vyše 73% spoločností aktualizuje svoje onboardingové aktivity, teda aktivity sprevádzajúce nástup nových zamestnancov, aby zlepšili ich retenciu. Ide o druhý najčastejší dôvod na obnovovanie onboardingov, hneď po ambícii zvýšiť výkonnosť zamestnancov (75,6%). Je teda zrejmé, akú váhu väčšina spoločností retencii pripisuje. Príchod nových zamestnancov je veľmi citlivý čas, kedy sa vytvára ich vzťah k spoločnosti, buduje sa spojenie medzi ich novou pozíciou a hodnotami firmy. Ak toto spojenie na začiatku vytvoríte, môže byť základom ich lojality.

Tretina pracovníkov dá výpoveď počas prvých šiestich mesiacov v novej práci. Chýba im jasné pomenovanie ich zodpovedností, efektívnejšie tréningy či priateľskejší kolegovia. Predísť unáhleným odchodom môžete tak, že si s novonastúpenými nastavíte očakávania a stanovíte jasné ciele pre konkrétne časové rozpätia. Bez nich sa môže jednoducho stať, že budú nevyťažení alebo prevalcovaní.

Doporučení pracovníci majú iba 45%-nú mieru retencie po dvoch rokoch, čo je omnoho nižšie číslo, než je priemerná miera retencie v spoločnostiach. Zdá sa, že väčšina zamestnancov doporučených kolegom zostáva na svojich nových pozíciách. Zrejme aj preto, že minimálne jedného človeka v novom kolektíve poznajú a majú realistickejšie očakávania. Najímanie vďaka odporúčaciemu programu zároveň stojí firmy menej, než tradičný nábor. Ak odporúčací program nemáte, zaveďte ho. Ak ho máte, prehodnoťte ho, aby ste zvýšili retenciu.

Takmer štyria z piatich biznis lídrov považujú udržanie zamestnancov za dôležité alebo naliehavé. Je to pochopiteľné. Fluktuácia zamestnancov je nákladná. Naopak, zotrvanie vyškolených ľudí zbehlých vo firemných postupoch, politikách a smerniciach je výhodné. Uistite sa, že vám ľudia neodchádzajú z dôvodov, ktorým sa dá predísť.

Pracovníci pracujúci z domu odchádzajú menej často. Pracujú podľa vlastného pracovného času a vo vlastnom prostredí bývajú spokojnejší. “Home office” tak môže byť jednou z možností, ako si zamestnancov udržať.

Vyše tretina (35%) zamestnancov sa začne obzerať po novom mieste, ak im v najbližšom roku nezvýšia plat. Túto hrozbu môžete znížiť, ak sa vám vydarí onboarding – dokážete vytvoriť spojenie medzi úlohou zamestnanca a hodnotami firmy.

Tretina (33%) vedúcich pracovníkov v spoločnostiach s vyše sto zamestnancami si práve hľadá nové zamestnanie. Nezabúdajte preto ani na vašich seniornych ľudí a dávajte im pocítiť, že sú pre firmu dôležití.

32% zamestnávateľov očakáva od zamestnancov fluktuáciu. Niektoré spoločnosti už zapracovali do svojich náborových plánov fakt, že narastá počet zamestnancov, ktorí z firmy odídu do troch rokov. Najvyššiu fluktuáciu zažíva dlhodobo odvetvie IT.

Tieto štatistiky odhaľujú zaujímavý obraz o retencii zamestnancov. Majte ich na mysli, keď budete prijímať nových ľudí, či tvoriť stratégie na udržanie zamestnancov.

red, 29.12.2015