Zamestnávanie cudzincov

0

Dobrý deň,
máme problém so zohnaním ľudí na Slovensku. Zvažujeme preto, že by sme skúsili zamestnať cudzinca, no nemáme s tým skúsenosti. Aké sú základné pravidlá, čo musíme splniť, ak by sme chceli zobrať človeka z inej krajiny EÚ, prípadne mimo únie?
Vopred ďakujem

admin odpovedal
  0

  Dobrý deň,
  občan EÚ môže byť na území Slovenskej republiky zamestnaný za rovnakých podmienok ako občan Slovenskej republiky. Nie sú potrebné žiadne potvrdenia ani povolenia. Jediná povinnosť je voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do 7 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru a do 7 pracovných dní od skončenia pracovného pomeru informovať úrad o tejto skutočnosti prostredníctvom formulára.

  Zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny je možné, ak:
  a) je držiteľom modrej karty EÚ alebo
  b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  c) má povolenie na zamestnanie + prechodný pobyt buď na účel zamestnania, zlúčenia rodiny alebo má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ.

  Takýchto zamestnancov možno zamestnať len v pracovnom pomere, teda nie ako brigádnikov.

  Okrem toho však existuje celá rada výnimiek, kedy sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje (napr. cudzinec s trvalým pobytom, rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území SR, cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, azylant, zahraničný Slovák, cudzinec, ktorý zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy a trvanie jeho vyslania v SR nepresiahne 9 dní v roku). Títo cudzinci môžu byť zamestnaní aj formou brigádnických dohôd.

  Odpovedala:

  Jana Mesárová, konateľka McROY Jobliner, s.r.o.
  Jana Mesárová úspešne odštartovala svoju profesionálnu kariéru v oblasti HR
  poradenstva v roku 2004. Počas svojho pôsobenia prešla od obchodníckej pozície až po súčasnú funkciu konateľa. Na starosti má pobočkovú sieť skupiny McROY a poskytovanie služieb v oblasti dočasného pridelenia a brigádnického servisu. Vedie tím cca. 20 zamestnancov a spravuje bezproblémový chod projektov s cca. 2500 pridelenými externými zamestnancami.

  Lubomíra Chmelová upravil odpoveď