Zákonné zmeny v zamestnávaní cudzincov

0

Počuli sme, že zákon o cezhraničnej pomoci má zmeniť zamestnávanie cudzincov. Viac ale o ňom nevieme. Viete nám zhrnúť, čo do legislatívy prináša?
Veľmi pekne ďakujeme.

Lubomíra Chmelová upravil otázku
  0

  Cieľom zákona je prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov. Upravuje kontrolnú činnosť jednotlivých národných kontrolných orgánov a stanovuje administratívne požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov na územie Slovenskej republiky splniť. A to tak, aby inšpektoráty práce mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu. Účelom tejto úpravy má byť predovšetkým zabránenie zneužívania vyslania na obchádzanie pracovného práva aplikovaného na území Slovenskej republiky a ochrana práv zamestnancov, ktoré im patria pri vyslaní na územie Slovenskej republiky (mzdové náležitosti, pracovný čas, dovolenka a pod).

  Zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov sa súčasne zavádza spoločná zodpovednosť dodávateľa služby na území Slovenskej republiky a jeho priameho subdodávateľa, ktorý je zamestnávateľom vyslaného zamestnanca, za dodržanie pravidiel vyslania týkajúcich sa minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas pri vyslaní zamestnanca na územie Slovenskej republiky.

  Zákon napokon umožňuje uložiť pokutu do 200 000 eur odberateľovi služby, ktorá je poskytovaná nelegálne zamestnanými fyzickými osobami, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní, cezhraničnú dodávku práce alebo vnútroštátne alebo cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi.

  Odpovedala:

  Soňa Janečková, Head of Payroll v McROY Jobliner, s.r.o.

  Soňa Janečková sa venuje mzdovému účtovníctvu 18 rokov, z toho od roku 2013 pre skupinu McROY. Vo svojej profesionálnej praxi je zodpovedná za dodržiavanie všetkých pracovno-právnych predpisov a komunikáciu s poisťovňami a štátnymi inštitúciami.

  Lubomíra Chmelová upravil odpoveď