logo_profi-HR_w150 Časopis Profi HR je odborný dvojmesačník, ktorý sa zaoberá problematikou HR. Časopis je určený pre odbornú verejnosť, akou sú HR manažéri, personalisti a ostatní pracovníci zodpovední za riadenie a vedenie ľudí. Časopis sa obsahovo zameriava na poskytovanie aktuálnych praktických rád, napríklad case studies, zahraničné trendy a nástroje v manažmente alebo inšpiratívne know-how pre vedúcich pracovníkov v oblasti riadenia ľudí.Ďalšími hlavnými témami sú recruitment, vedenie a motivácia, politika odmeňovania (vrátane tématiky zamestnaneckých benefitov), vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, riadenie, informačné technológie pre personálny manažment alebo právne výklady v legislatíve.

Web stránka: http://www.profihr.cz


DRILL® je personálno – konzultačná spoločnosť poskytujúca široké portfólio produktov a služieb pre firemných zákazníkov. DRILL® sa zaoberá komplexnými službami v oblasti ľudských zdrojov, čiastočným aj úplným outsourcingom podporných a obslužných útvarov najmä outsourcing útvarov strategických nákupov, bezpečnosti, kvality, projektového riadenia a office managementu, ekonomickým a podnikateľským poradenstvom. Záväzok poskytovať služby maximálnej kvality potvrdzuje tiež skutočnosť, že DRILL ® je držiteľom medzinárodného certifikátu managementu kvality ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálneho managementu ISO 14001:2005.

Web stránka: http://www.drill.sk


logo_EY-horizontal_w150 Spoločnosť EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. EY názormi a kvalitou služieb prispieva k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporuje rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je hlavný prínos EY k lepšie fungujúcemu svetu pre ich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Web stránka: http://www.ey.com


  McROY Group, a.s. je plnoformátová personálno-poradenská spoločnosť. Jedným zo základných princípov tejto spoločnosti je prinášať do personálno-poradenského biznisu ľudskosť vo vzťahu ku všetkým zúčastneným stranám. McROY Group je  viac ako personálna agentúra, poskytuje na mieru šité riešenia v oblasti personálneho poradenstva, či už pre samotné firmy, alebo cieľovú skupinu individuálnych klientov. Spoločnosť sa v priebehu krátkeho času na slovenskom trhu nielen rýchlo adaptovala, ale zároveň sa stala jedným z lídrov vo svojom segmente. V roku 2015 sa stala najcitovanejšou personálno-poradenskou firmou na Slovensku a v rámci udeľovania cien RecruitRank Awards 2015 sa jej podarilo získať 3.miesto v kategórii Veľké personálne agentúry.

Web stránka: http://www.mcroygroup.com


logo_globesy_w150_png8bit Pre našich zákazníkov sme Trusted advisor a získali sme významné postavenie v oblastiach Riadenia ľudských zdrojov a SAP Technology riešení. Motto spoločnosti „Global behaviour synergy“ vyjadruje snahu o presiahnutie bežných hraníc a dosiahnutie čo najlepšieho synergického efektu pri spolupráci zákazníka a spoločnosti GLOBESY.

Web stránka: http://www.globesy.sk


logo_SAP_w150 SAP Slovensko je dcérska spoločnosť SAP SE,  lídra na trhu aplikácii pre podnikový softvér, ktorý pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou.SAP pôsobí na slovenskom trhu v rôznych formách už od roku 1992. Samostatná spoločnosť SAP Slovensko s.r.o. bola založená v roku 1998. SAP Slovensko poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v jazykovom a legislatívnom prostredí Slovenskej republiky.

Web stránka: http://www.sap.sk