Bratislava, 26. júna 2018 – Najviac pracovná sila chýba v Bratislavskom kraji, kde bolo identifikovaných až 70 nedostatkových profesií. Chýbajú napríklad stavební špecialisti výstavby budov, sestry špecialistky, predavači potravín, automechanici i montážni pracovníci. Na druhom mieste skončil Trnavský kraj, kde ústredie práce eviduje 55 nedostatkových zamestnaní. Za ním sa umiestnil Nitriansky kraj so 42 chýbajúcimi profesiami, nasleduje Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický kraj a Košický kraj.

Viac na aktuality.sk