Bratislava, 4. októbra 2018 – Na trhu chýbajú tisíce ľudí, ktorí sú pripravení pracovať so softvérom SAP, no mnohé školy stále nevyužívajú možnosti na jeho výučbu. Niektoré sú pritom úplne zdarma a dostupné v rámci projektu SOFIA EDU. Vysoké školy sa môžu zapojiť aj do celosvetovej univerzitnej siete SAP, kde majú k dispozícii najmodernejšie aplikácie založené na trendoch ako sú internet vecí či umelá inteligencia, ako aj prístup k učebným sylabom, spoločným projektom a reálnym firmám.

Viac na skolskyservis.teraz.sk