Bratislava, 11. marca 2019 – Nová správa od audítorskej spoločnosti PwC hovorí, že ak sa najväčšie svetové ekonomiky budú inšpirovať Švédskom, ktoré má 69 percentnú mieru zamestnanosti žien, celkový prírastok svetového hrubého domáceho produktu by sa mohol zvýšiť o 11 percent. V krajinách, ako je Grécko, Taliansko a Mexiko, nárast HDP by mohol byť až 28 percent pri zamestnanosti žien na úrovni Švédska. Slovensko sa v celkovom hodnotení podľa The Woman in Work Index umiestnilo na 26. priečke. V porovnaní s ostatnými krajinami v regióne sme sa ocitli na chvoste.

Viac na hnonline.sk