Bratislava, 23. novembra 2018 – Koncepcia výučby cudzích jazykov v rámci štátom riadeného školského systému je u nás nastavená tak, že absolvent s pozitívnym absolvovaním maturitnej skúšky by mal aktívne vedieť komunikovať v cudzom jazyku. To znamená, že základ jazykového vzdelávania by mali dostať študenti na základnej a strednej škole. Prax však ukazuje, že absolventi stredných škôl často toho nie sú schopní a očakávame, že ich to naučí vysoká škola.

Viac na hnonline.sk