Bratislava, 7. septembra 2018 – Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2018 dosiahla 1004 eur a v porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 6,4 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,5 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (1991 eur), informácie a komunikácia (1772 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1626 eur). Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (567 eur), ostatných činnostiach (643 eur) a v stavebníctve (715 eur).

Viac na aktuality.sk