Bratislava, 21. januára 2019 – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu minulého roka dosiahla úroveň 5,04 percenta, čo predstavovalo 138 098 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradu práce. Medzimesačne je to pokles o 1 329 osôb. Medziročný pokles je o 23 717 osôb. V porovnaní s novembrom 2018, keď bola 5,09 percenta, klesla o 0,05 percentuálneho bodu. Medziročne sa znížila o 0,90 p. b. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac na hnonline.sk