Bratislava, 23. októbra 2018 – Od začiatku budúceho roka sa zavedie nový systém tabuľkových platov pre 229-tisíc zamestnancov vo verejnej správe. Najnižšia platová tarifa bude od začiatku budúceho roka predstavovať 520 eur, čo zodpovedá vládou schválenej minimálnej mzde na Slovensku na rok 2019. V súčasnosti pritom najnižšia platová tarifa v základnej tabuľke dosahuje 246,50 eura a v osobitnej tabuľke 231 eur, pričom zamestnávateľ ich dorovnáva doplatkami do výšky minimálnej mzdy.

Viac na sme.sk