Bratislava, 17. decembra 2018 – Od januára 2019 už nebudú môcť zamestnávatelia postihovať zamestnancov, ak prezradia výšku vlastnej mzdy. Napriek tomu, že povinnosť mlčanlivosti o svojej mzde dávajú mnohí firmy do pracovných zmlúv a pracovných poriadkov, bude toto ustanovenie v dohodnutých zmluvách od nového roka neplatné. Na zmenu, ktorá vyplýva z novely Zákonníka práce.

Viac na sme.sk