Bratislava, 20. júna 2018 – Od 1. júla 2018 si môže aj dohodár – dôchodca určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročí mesačne, respektíve priemerne mesačne príjem 200 eur, nebude platiť poistné na sociálne poistenie.

Viac na pravda.sk