Bratislava, 31. mája 2018 – Živnostník si bude môcť do nákladov na stravu dať viacej. Je to tak preto, že od júna sa zvyšujú sumy stravného. Nové sumy stravného pre všetky časové pásma schválilo ministerstvo práce v novom opatrení (č. 148/2018 Z. z.). Stravné si teda živnostník musí účtovať do konca mája v starej výške, od júna už vo vyšších sumách. A to isté sa týka zamestnávateľov. Väčšina dáva svojim zamestnancom gastrolístky. Hodnota lístka musí pritom byť najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od júna je minimálna hodnota gastrolístka 3,60 eura (75 % zo 4,80 eura).

Viac na trend.sk