Bratislava, 17. novembra 2017 – Ak si zamestnávateľ splní svoju oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie.  Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) v lehote do siedmich dní sa už nebude považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci z dielne rezortu práce, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. V súčasnosti je za nelegálne zamestnávanie považované každé neprihlásenie zamestnanca do poisťovne.

Viac na aktuality.sk